top of page

​Kutsal Kitap'ta öğretilen temel gerçeklere dayanan Bodrum Lütuf Kilisesi'nin temel inançları aşağıdadır. Tüm öğretilerimiz ve hizmetlerimiz bu İncil doktrinlerinden kaynaklanır ve akar. Tutkumuz kilisenin birliğini korumaktır. Hristiyan inancının ilkelerine odaklanıyoruz ve gerekli olmayan şeylerde özgürlüğü kullanıyoruz.

 

TANRI

Üç kişide görünen gerçek ve yaşayan bir Tanrıya inanıyoruz - Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Göksel Babamız olan Tanrı'nın istediğimizden veya hayal ettiğimizden daha fazlasını yapabileceğine inanıyoruz. Tanrımız, karşılaştığımız tüm zorluklardan sonsuz derecede büyüktür ve umudumuz tamamen evreni yaratan ve yaşatan Tanrı'dadır.

Efesliler 3:20

İSA

İsa'nın Tanrı'nın tek ve biricik Oğlu olduğuna inanıyoruz.  O, Baba ve Kutsal Ruh ile eşit durumdadır.

Günahsız bir hayat yaşadı ve bizim günahlarımızın bağışlanması için kendisini feda etti. İsa'nın günahlarımız için çarmıha gerilip öldüğüne, fiziksel olarak dirildiğine, cennete yükseldiğine ve dünyaya geri döneceğine inanıyoruz.

KUTSAL RUH

Kutsal Ruh, Üçleme'nin bir parçasıdır ve Ruh, Oğul Tanrı ve Baba Tanrı'ya eşittir. Her inananda yaşar ve bulunur ve inanana İsa Mesih'i takip etmesi için güç, rehberlik ve manevi anlayış sağlar. Ruh, inananlara başkalarına hizmet etmeleri için Tanrı vergisi yetenekler verir ve insanları Mesih'in bilgisine çeker.

Elçilerin İşleri 1: 8; 1 Korintliler 3:17; Yuhanna 14-16; Galatyalılar 5:25; 1 Korintliler 2:12, 3:16; Efesliler 1:13, 5:18.

Kutsal Ruh'un inananların içinde yaşaması aracılığıyla Tanrı'nın bize yaşama, hizmet etme ve bizi yarattığı kişi olma yeteneğini verdiğine inanıyoruz.

KUTSAL KİTAP

İncil, Tanrı'nın manevi gerçeğinin yetkili vahiyidir. Tüm kutsal yazıların Tanrı'dan ilham aldığına ve günlük hayatımızla alakalı olduğuna inanıyoruz.

KURTULUŞ

Kurtuluşun Tanrı'nın lütfunun bir armağanı olduğuna inanıyoruz. Bu sadece Tanrı'nın var olduğuna inanmaktan gelmez. Birçok insan bir çeşit daha yüksek güce inandıklarını iddia ediyor. İyi işlerimiz kötü işlerimizden
fazlaysa diye bir kurtuluş yoktur. Dindar bir ailede büyüdüğümüz için kurtulacağımızı iddia edemeyiz. Kiliseye gitmek, dua etmek gibi dini faaliyetlere katılarak ya da sadece vaftiz edildiğimiz için kurtarılmıyoruz. Günahımız ve çarmıhtaki çalışmaları için YALNIZCA İsa Mesih'e güvendiğimizde, iman yoluyla lütufla kurtuluruz. Yaşam değişiminin ve dönüşümünün yalnızca İsa Mesih ile bir ilişki yoluyla gerçekleştiğine inanıyoruz.


SONSUZA DEK YAŞAMAK

İnsanlar sonsuza dek var olmak için yaratılmıştır. Sonsuza kadar bir yerde yaşayacağız. Ya günah yoluyla Tanrı'dan ayrı olarak sonsuza dek var olacağız ya da bağışlama ve kurtuluş yoluyla Tanrı ile sonsuza dek var olacağız. Cennet ve cehennemin gerçek yerler olduğuna inanıyoruz.

Yuhanna 3:16, 14:6; Romalılar 6:23, 8:17-18; Vahiy 20:15; 1 Korintliler 2: 7-9

VAFTİZ

Vaftiz olmak İsa Mesih’in buyruğuna itaat etmek olduğuna inanıyoruz. Bu, bir insanın kurtuluşu için Mesih'e güvendikten sonra atması gereken ilk adımdır. Bu, içsel bir değişimin dışsal bir sembolüdür. 

 

RABBİN SOFRASI 

İbadet için buluştuğumuzda Rabbin Sofrasını kutlarız. İsa Mesih’in bizim için yaptıklarını hatırlar ve günahlarımızı itiraf ederiz. Rabbin Sofrası İsa Mesih’i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul edenler  içindir. Eğer bu adımı henüz atmadıysanız Rabbin Sofrasını kutlamamalısınız.  

bottom of page