top of page

AMAÇLARIMIZ

Bodrum Uluslararası Lütuf Kilisesi, Hristiyanların bir araya gelip inançlarını birbirleriyle paylaşmaları ve yerel bir topluluk sağlamak için var. 

Her Pazar Bodrum'da buluşan, dünyanın dört bir yanından gelen yerel inananlardan ve ziyaretçilerden oluşan mezhepsel olmayan uluslararası bir Hristiyan kardeşliğiyiz. Ortak amacımız, Oğlu İsa Mesih aracılığıyla bu topraklarda Yüce Tanrı'ya ibadet etmektir.

DEĞERLERİMİZ

Her şey İsa ile ilgili - İsa çarmıhta öldü ve bizi günahlarımızdan kurtarmak ve bizi Tanrı'ya bağlamak için mezardan yükseldi.

Lütuf herkes içindir - Hepimiz günah işledik ve lütufa ihtiyacımız var. Tanrı'nın lütfu ve başkalarının lütfu.

İncil Tanrı'nın gerçeğidir - İncil bizim için Tanrı'nın sözüdür, böylece Onu tanıyabilir ve bireysel olarak ve bir topluluk olarak nasıl yaşayacağımızı bilebiliriz.

Kurtarılan insanlar insanlara hizmet eder - İsa, başkalarına hizmet etme şeklimizin bir örneği olarak bir hizmet hayatı yaşadı. Matta 20:28, Markos 10:45

GRUBUMUZ

Oynatmak için tıklayın!

bottom of page